BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Prie puodelio kavos

Parašė Virmantas | 2011-06-29 06:49

  Tęsiu pozicijų analizę su juodosiomis šaškėmis laukeliuose 18, 27 ir 32. Dažnai analizuojant kompiuterine programa galima rasti pozicijų su vienu kompoziciniu variantu. Štai viena iš tokių pozicijų:

42(38ab)47,20/15(32),9/4(23),20/15(28A),42 +. A(37),14 +. a(23),28 +. b(22),48(31),26(28),22(38),48 +.

   Reikia ieškoti pozicijų, kuriose šis variantas būtų tik etiudo sudedamoji dalis.

   Pagrindinė sąlyga - nekeisti tiek baltųjų, tiek juodųjų šaškių skaičių. Elementariausias šaškių atitraukimas, kuris duoda papildomą kompozicinį variantą:

33(19),30(23),34(38),31/36 +.

   Tačiau šie du kompoziciniai variantai gana silpni, todėl tenka ieškoti toliau. Reikia atitraukti dar per vieną ėjimą juodųjų šaškę. Kompiuterine šaškių programa per kelias minutes surandu baltųjų šaškių išsidėstymą. Taip begeriant kavą sudariau minietiudą, kuris bent man jau įdomus, nes žaidimas įvairus bei nėra ilgų variantų:

V.Masiulis

26(14A),42(20BC),29(25),24(31),26(38),48 +. A(13),48(19D),30(23),34(38),31/36 +. B(19),29(31E),26(38),48 +. C(38),47,31/36 +. D(18)42(38ab)47,20/15(32),9/4(23),20/15(28F),42 +. E(38),33(32),42 +. F(37),14 +. a(23),28 +. b(22),48(31),26(28),22(38),48 +.

Rodyk draugams

Minietiudai

Parašė Virmantas | 2011-06-26 21:28

   Pasižvalgęs po L.Vitoškin’o antologijos I tomą, radau G.Isajev’o (Nr. 228) minietiudą, kurio trys juodosios šaškės yra langeliuose: 18,27 ir 32. Tai yra tuose pačiuose langeliuose, kaip ir mano 2011-06-20 paskelbtame etiude.

G.Isajev  1978

7(22A),16(31B),38(37CD),47(27),438(42E),36 +. A(23),29/45(37),18(32F),23 +. B(28),38,43 +. C(27),21/16(37),32,38 +. D(36),47(28G),438 +. E(31),36 +. F(31),36(42),38,27(39),49 +. G(27),438(31),32 +.

    Paanalizavus šaškių kompiuterine programa suradau dar vieną minietiudą su juoduosiomis šaškėmis langeliuose 18,27 ir 32.

V.Masiulis

42(23A),43(28B),Z1.39(31),26(38),48(43),37,40/45 +.
A(31),26(38),48(22),26(28),48(33C),44 +.
B(29),24/20/15(37),13/9/4(31D),36(43),38,27(39),49 +.
C(32),31/26 +.
D(32),19,14/10 +.
Z1.48(31Y1),26(33),48(338),39(43) =.
Y1(33),38(43),31/36 +.

P.S. Šiame minietiude baltųjų dama gali būti ir laukelyje 47.

    Parodysiu dar vieną minietiudą su taip pat išsidėsčiusiomis juodosiomis šaškėmis. Šis minietiudas išskirtinis tuo, kad turi sprendimo išplėtimą be kompozicinių variantų. Bet šiame išplėtime yra nekompoziciniai variantai su klaidinančiais kompoziciniais variantais ir iliuzinio žaidimo variantais. Manau, jeigu daugelis etiudistų sprendimo išplėtime nurodytų nekompoziciniuose variantuose klaidinančius kompozicinius variantus su iliuzinio žaidimo variantais, į tokius etiudus su sprendimo išplėtimu būtų žiūrima daug palankiau.

V.Masiulis

 2(23ab),Z1.7(29c),Z2.34(38),Z3.41(42AB),37,23 +. A(37),48 +. B(31),48(36),417 +. a(38),Z4.7(22),11(42),38 +. b(31),16(327),7(22),Z5.23 +. c(31),Z6.29 +. Z1.16(29Y1) =. Z2.40(38),49(32),41(42) =. Z3.48(31Y2),26(43) =. Z4.16(32),,7(22),11(27) =. Z5.11(27),16(32),38(42Y3) =. Z6.34(38),30(37Y5) =. Y1(28),11(33),39(38),41(32),48 +. Y2(32),41 +. Y3(36)/V.Erdeli/15(42Y4),38,10 +. Y4(371),10,5 +. Y5(36),48 +.

Rodyk draugams

Prie kavos puodelio

Parašė Virmantas | 2011-06-24 07:32

Šį kartą prie kavos puodelio užsibrėžiau tikslą toliau praturtinti minietiudų kolekciją. Štai koks gavosi “a lia etiudas”. Nors žiūrint pagal etiudų taisykles, pretenzijų jam neturėtų būti.

V.Masiulis

Z1.Z2.Z3.Z4.49(39A),40(43BCD),12,48 +. A(28),Z5.21,9/3 +. B(16),Z6.18,43/48 +. C(27),12,21/16 +. D(19),Z7.12,44/50 +. Z1.44(20Y1) +. Z2.8(40),26(45),5(50) =. Z3.13(40Y2),27(45Y3) =. Z4.1(39) =. Z5.16(39Y4) =. Z6.7(44Y5Y6) =. Z7.35(44Y7) =. Y1(27),49(31),21.36 +. Y2(28),22(32,18(39),12,27/21/16 +. Y3(44),22,50 +. Y4(19),22,33/39/44/50 +. Y5(161),18,16 +. Y6(19),2(23),7(28),18,44 +. Y7(23),1(28),1-40(33),30(28),43(21),2 +.

Rodyk draugams

Geroji patirtis

Parašė Virmantas | 2011-06-20 23:36

    Vakar gauti du elektroniniai laiškai paįvairino gyvenimą. Dar niekas iki šiol man atvirai negrasino teismu ir piktnaudžiavimu alkoholiu už išsakytas mintis šiame bloge. Jei kas įdėmiai seka įvairius forumus apie kompoziciją, turbūt žino iš kur dažniausiai sklinda tokios mintys. Manau tai užkrečiama…
    Bet šiame straipsnyje ne apie tai, o apie mintis iš M.Lepšič blogo straipsnių. Įdėmiai skaitau visus jo straipsnius. Deje, dėl kalbos barjero negaliu tiksliai suprasti kai kurių autoriaus teiginių. Beje patarimas visiems skaitantiems blogus įvairiomis kalbomis (tai liečia ir mano blogą) - geriausias yra vertimas į anglų kalbą. Labai dažnai mano pavardė Miljenko bloge sugretinama su “kompiuterine” kompozicija. Tačiau tiek patys suformuluoti teiginiai, tiek išvados yra padarytos nevisiškai tikslios. Šiame straipsnyje pasidalinsiu gerąją patirtimi, kaip vyksta mano kūrybinis procesas kompiuterine šaškių programa.

    Šis etiudo kūrimo būdas nereikalauja jau sukurtų etiudų analizės. Tik pabaigoje reikia patikrinti ar nėra sutapimo. Prieš pradėdamas kūrybinį procesą užsibrėžiu tikslą - baltųjų ir juodųjų šaškių santykį. Tarkime sumaniau sukurti etiudą su dviem baltųjų damomis ir trimis paprastosiomis juodųjų šaškėmis. Dažniausiai paimu panašius šaškių santykius, nes po to labai nesunkiai galima “priauginti” kelias šaškes, o tuo pačiu ir kompozicinius variantus. Kad būtų lengviau suprasti kūrybos idėją pradėsiu nuo elementaraus pavyzdžio. Pradinė pozicija šaškių programoje:

Analizuojant galimus variantus, keičiu juodųjų šaškę 5 iki laukelio 45. Taigi tokių pozicijų yra 41. Sekantis etapas - perkeliu šaškę 4 ir keičiu paskutiniąją juodųjų šaškę nuo 6 iki 45. Tokių pozicijų yra 40. Ir taip toliau. Iš viso tokių pozicijų, kai baltųjų damos yra laukeliuose 1 ir 2, yra 861. Tai gana daug,  tačiau esant tam tikriems įgūdžiams galima supaprastinti pozicijų skaičių, eliminavus loginio mąstymo būdu aiškiai brokuotas (kai laimėjimas pasiekiamas ne vieninteliu būdu) pozicijas. Po to seka juodosios šaškės 3 perkėlimas į laukeli 4 ir tolimesnė likusių dviejų šaškių deriniai. Tokių pozicijų yra 820. Taip iki pozicijos:

Kad pasiekti toki galutinį rezultatą reikėtų peržiūrėti 12335 pozicijas. Rankiniu būdu tai padaryti gana varginantis užsiėmimas, tačiau sudarius programą, panašiai kaip duomenų bazių generavimo, kompiuteris per kelias minutes sukurtų failą su pozicijomis, kuriose laimėjimas pasiekiamas vieninteliu pirmu ėjimu. Problema dabar yra ta, kad dabar duomenų bazė dėl vietos sumažinimo atmintyje generuojama ne “pdn” formatu, o “gz”, kuris pasileidžia Winamp programa. 

Taigi kaip aš dirbu su šaškių programa. Esant tam tikriems įgūdžiams aš praktiškai galiu nuspėti koks šaškių išsidėstymas turi perspektyvą sudarant etiudą. Bet dar svarbiau, kad analizuodamas pozicijas aš išnaudoju šaškių programos galimybes. Pirmiausia, matydamas visus ėjimus, kurie laimi, aš pagal laimėjimo analizės gylį, panagrinėju tokius laimėjimus. Antra, visada sukeičiu pirmo ėjimo galimybę, kai pradeda juodosios.

Kad būtų paprasčiau pateiksiu paprastą pavyzdį. Per kelias minutes priėjau iki tokios pozicijos:

Jei pradeda baltosios, tai programa parodo, kad laimi visi ėjimai, išskyrus vieną 2-19. O didžiausią analizės gylį turi ėjimas 2-7. Tačiau žymiai daugiau informacijos suteikia faktas, kad jei pradeda juodosios vis tiek laimi baltosios. Taigi, atlikus pralaiminti juodųjų ėjimą 27-32, programa parodo, kad be elementaraus 2-8 laimi ir 1-29. Taigi galima padaryti paprastą etiudą:

47(20A),15(41),19(47ab), 19-24 +. A(9),2-24(13),8/2(20),15(41),19 +. a(8),46 +. b(46),5 +.

Dabar pereisiu prie sudėtingesnių etiudų. Labiau prityrusiam kompozicijos mėgėjui aišku, kaip turi būti išsidėsčiusios baltųjų damos bei juodųjų paprastos šaškės, kad gauti kompozicinius variantus: 1) baltųjų damos turi užimti dvi lygiagrečias diagonales; 2) juodųjų šaškės turi būti arčiau daminių langelių.

Atsitiktinai užsidavus baltųjų damų vietas, keletą minučių bandžiau įvairius juodųjų šaškių derinius. Štai ties kokia pozicija apsistojau:

Šioje pozicijoje, jei pradeda baltosios, tai laimi septini ėjimai. Pakeitus ėjimų eiliškumą, programa parodė, kad pralaimi visi juodųjų ėjimai, bet kelių ėjimų analizės gylis yra gana didelis. Panagrinėjus galimus variantus galima rasti du kompozicinius variantus, ko pilnai užtenka etiudui. Liko tik kaip sukeisti ėjimus, kad pradėtų baltosios šaškės, kaip to reikalauja taisyklės. Pats paprasčiausias būdas, vieną damą pakeisti į paprastą šaškę:

 

3(31A),26(36),14(28B),37,46 +. A(37),13(31),36(42),18,48 +. B(38),43/49(41),37 +.

Toliau atliekant kompiuterinę analizę (atitraukiant juodųjų ėjimus), priėjau prie pozicijos:

V.Masiulis

Z1.9(38AB),9-3(22C),Z2.Z3.2(43DEFG),17,49 +.

A(37),Z4.3(22H),2(41),17,46 +.

B(23),Z5.Z6.3(31J),26(36),14(28K),37,46 +.

C(43),13,48 +.

D(42),17,47 +.

E(32),26(43L),17,49 +.

F(31),Z7.26(36),31,11(32),42 +.

G(28),Z8.16(282),17(31),33,24/20/15(37),47 +.

H(41),13,46 +.

J(37),13(31),36(42),18,48 +.

K(38),43/49(41),37 +.

L(27),30 +.

Z1.19(38),32(42Y1) =.

Z2.13(32Y2),27,26(43) =.

Z3.30(42Y3),48(47) =.

Z4.4(31),36(42),24(48Y4) =.

Z5.4(38Y5),31(43) =.

Z6.24(31),3(36),14(38Y6),43/49(41),32(47) =.

Z7.17,43(37Y7) =.

Z8.26(43Y8),48(49) =.

Y1(31),43/49(37),32,9/10(320,4(23),15(28),42 +.

Y2(43),21,49 +.

Y3(31),20(36),47 +.

Y4(47),15 +.

Y5(31),36(38),3(42),18,48 +.

Y6(28),47 +.

Y7(36),32 +.

Y8(282),30 +.

P.S. M.Lepšič savo bloge analizuodamas čia pateiktas mintis neteisingai nurodė šio etiudo autorinį sprendimą.

Sekantis etapas - šaškių kiekio didinimas, kurie suteiktų naujus kompozicinius variantus ar klaidinančius kompozicinius variantus su iliuzinio žaidimo variantais.

Vienas iš tokių bandymų:

V.Masiulis

Taigi per valandą buvo “iškeptas” naujas, mano nuomone visai neblogas, etiudas.

Rodyk draugams