BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Naujos miniatiūros

Parašė Virmantas | 2011-02-27 15:45

V.Masiulis

41,40,39,40,37,40 +.

V.Masiulis

27,18,29,30,39(44),38 +.

Rodyk draugams

Prie kavos puodelio

Parašė Virmantas | 2011-02-24 09:33

    Šį kartą pateiksiu keletą problemų. Skirtingai nuo miniatiūrų problemų variacijų tam tikra tema galima sudaryti žymiai daugiau. Kadangi kompozicijos vertinime nėra labai daug objektyvių kriterijų, kurie leistų nustatyti geriausia, dažnai mums patikusią problemą išrenkame pagal subjektyvius kriterijus. Pateiksiu penkias problemas viena tema. Patys pabandykite nustatyti, kuri yra geriausia.

V.Masiulis

9,20,11,2,20,20 +.

V.Masiulis

30,22,11,2,8,7 +.

V.Masiulis

30,14,12,1,1×21x30,49 +.

V.Masiulis

13,39,1,8,9 +.

V.Masiulis

10,8,3,3×21x40,40 +.

Rodyk draugams

Logikos pamokėlė rašantiems reglamentą

Parašė Virmantas | 2011-02-22 16:58

        Kompiuterio galimybės žymiai palengvina darbą ruošiant įvairius dokumentus. Tačiau aklai kopijuojant tam tikras dokumentų dalis galima padaryti įvairiausių klaidų. Jei pasitikėsime senais, internete skelbtais dokumentais tos klaidos keliaus iš vieno dokumento į kitą. Paprasčiausiai kartais reikia pasitelkti logiką ir paskaityti kas parašyta. Nemanau, kad asmenys ruošę CPI dokumentus yra nekompetentingi atskirti statuto ir statuso reikšmes. Tačiau šis nesusipratimas keliauja iš dokumento į dokumentą.

      Artėja įvairūs šaškių kompozicijos konkursai ir čempionatai. Vienas tokių - Крыўя-2011 - jau yra paskelbtas. Įvertinant, kad CPI daugiausia patiki organizuoti konkursus atstovams iš Baltarusijos, tikėtina, kad dabartinis P.Škludovo pateiktas konkurso reglamentas tarnaus kaip šablonas. Tuo labiau, kaip rašo reglamento autorius, šis reglamentas suderintas su CPI. Todėl parodysiu kai kuriuos netikslumus. Viso reglamento neteiksiu, o parodysiu atskirus jo punktus, kuriuose yra netikslumai, ar logikos klaidos. Šalia pateiksiu savo komentarus.

Taigi:

b) Этюды должны соответствовать или Мастерским правилам, или Суперправилам, которые даны в 64-МП CPI FMJD.

     Toks teksto formulavimas parodo, kad autorius nesupranta šaškių kompozicijos taisyklių koncepcijos. Jos yra parašytos tęstinumo principu. Jei etiudas atitinka Supertaisyklių reikalavimus, tai jis automatiškai turi atitikti ir Meistriškų taisyklių reikalavimus. Todėl traktavimas „arba arba” yra nelogiškas.

 2.5. Члены жюри для всех категорий - участники конкурса И.Ивацко (Украина), А.Лукьянов (Россия), Р.Мацкявичюс (Литва), Р.Шаяхметов (Россия), В.Шульга (Беларусь).

     Aš pilnai suprantu, kad organizatorius norėjo pakelti konkurso prestižą, paskelbdamas jau dalyvaujančių dalyvių pavardes. Tačiau tuo pačiu galima suabejoti, kaip dar neprasidėjusiame konkurse organizatorius gali turėti kai kurių dalyvių etiudus. Ateityje geriau tokių dalykų nerašyti. Tuo pačiu iškyla klausimas dėl to, ar iš reglamente pateiktų teisėjų galės teisėjauti, jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių nedalyvaus konkurse kaip dalyvis.

2.6.2. Композиции, являющиеся исправлением работ, участвовавших в соревнованиях ранее.

    Šis punktas gali įnešti įvairiausių interpretacijų. Logiškiausia, jei būtų parašyta, kad leidžiami ištaisyti etiudai, kurie dalyvavo ankstesniuose konkursuose, bet buvo dėl kokių nors priežasčių išbrokuoti. Dabar tas žodis „ištaisymas” gali būti traktuojamas kaip patobulinimas. Aišku, tai taip pat nieko blogo, tačiau visa tai būtų gana paprasčiau ir aiškiau, jei reglamento autorius būtų papildomai nurodęs, kad tai liečia to paties autoriaus etiudą. Dabar pagal šį punktą galima paėmus svetimą etiudą, jį „ištaisius”, reikalauti maksimalaus įvertinimo.

2.7. В конкурсе не допускаются к участию:
2.7.1. Композиции, участвующие в других соревнованиях.

    Man niekados nepatiko reglamentuose žodis „neprileidžiama”.  Po to kai organizatorius paskelbs pozicijas reiškia, kad jos yra prileistos. Pagal tokį punkto traktavimą kyla klausimas - kas bus su etiudu, jei jis šio konkurso metu dalyvaus ir kitame konkurse, bet jame dar nebus gavęs įvertinimo.

2.7.2. Композиции, участвовавшие в других соревнованиях и получившие там оценку.

     Čia vėl reglamento autorius nėra įsigilinęs į taisykles. Nulinis įvertinimas taip pat yra įvertinimas. Žinant, kad Baltarusijoje organizuojamuose konkursuose dažnai prie pozicijos vertinimo yra parašoma „be įvertinimo”, tai pasidaro visai nesuprantama, ką reglamento autorius turėjo galvoje rašydamas šį punktą.

3.1. В каждой из категорий места участников определяются отдельно.

    Čia vėl yra netiksliai suformuluota mintis. Kadangi kiekvienoje kategorijoje dalyviui leidžiama atsiųsti dvi kompozicijas, pasidaro neaišku kaip bus nustatomos vietos kategorijoje. Vėl galima prisiminti, kad daugumoje Baltarusijoje vykdomų konkurso vietos dalyviams nustatomos pagal sumą įvertinimų už kelias kompozicijas. Visas šis minties išdėstymo nelogiškumas atsiranda dėl to, kad autorius painioja konkurso dalyvį su konkurso dalyvio kompozicijomis. Reglamento autoriui šie du dalykai vienodi.

3.2. Каждая композиция оценивается и получает место. Если несколько участников делят одно и то же место, всем им присваиваются IMP за наиболее высокое из разделенных ими мест.

   Paskaitę šį punktą galime akivaizdžiai įsitikinti, kad reglamento autorius nesupranta skirtumo tarp dalyvio ir jo kompozicijos. Viename sakinyje rašoma apie kompoziciją, o kitame apie dalyvį. Bet šiame punkte yra ir daugiau netikslumų. Pirma, pagal visus ankstesnius konkursus, dalyvio kompozicija, kuri gavo nulinį įvertinimą, vieta neskiriama. Antra, kam yra užrašoma apie gaunamų balų kiekį už tą pačią vietą, kas aiškiai parašyta CPI statute (dabartiniame statuse). Trečia, reglamento autoriui aiškiai pritrūko logikos, kai rašo apie dalyvių vieną ir tą pačią vietą (ne vietas), o balus gauna už aukščiausią iš dalinamų vietų.

4.2. Положение конкурса согласованно с CPI FMJD. Участникам конкурса, согласно действующему Статуту CPI FMJD, начисляются баллы для присвоения международных званий.

      Čia reikia pagirti reglamento autorių už principingumą nurodant CPI dokumentą.

Čia pateikiau rusiškąjį reglamento variantą. Angliškas vertimas padarytas pasinaudojus kompiuteriniu vertėju. Tai akivaizdžiai parodo ir teisėjo iš Lietuvos pavardės užrašymas: R.Matskjavichjus.

Rodyk draugams

Naujos miniatiūros

Parašė Virmantas | 2011-02-22 00:13

V.Masiulis

21,39,4,4×31x20,30 +.

V.Masiulis

9,4,44,43,12,4×31x20,10 +.

Rodyk draugams

Apgaulingas paprastumas

Parašė Virmantas | 2011-02-14 17:13

    Prieš kelias dienas pademonstravau miniatiūrą su finalu - baltųjų dama laukelyje 1. Papildomas reikalavimas tokiam finalui - finalinis kirtimas atliekamas baltųjų paprasta šaške.  Iš pirmo žvilgsnio  atrodo, kad toks finalas nėra sunkiai pasiekiamas, tačiau surasti miniatiūras 7×7 nėra taip paprasta. Štai dar pora miniatiūrų:

V.Masiulis

22,21,31,41,34,1 +.

V.Masiulis

34,21,13,22,24,1 +.

   Su šiuolaikiniu požiūriu į kompozicijos vertinimą, tokios miniatūros yra menkavertės ir problemistai tokiomis “nerimtomis kompozicijomis” nesidomi. Tačiau, mano manymu, surasti beveik beviltiškose situacijose naują kompoziciją yra žymiai įdomiau, nei paskelbti vieną poziciją “ne į temą”, kuri tarsi nukrito iš niekur.

Iš man žinomų miniatiūrų su tokiu finalu galiu paminėti:

S.M.van Eijk, 1994

440,31,38,38,34,1 +.

L.F. Faber, 1999

29,44,49,43,1 +.

    Dar dvi mano miniatiūras su tokiu finalu, tačiau, mano manymu, žymiai aukštesnio lygio galėjote pamatyti šio blogo anksteniuose įrašuose: 2010-10-29 bei 2010-10-30. Šios dvi miniatiūros vaizdžiai parodo, kad su baltųjų damos auka galima sukurti žymiai geresnes miniatiūras su tokiu finalu.

Rodyk draugams

Naujos miniatiūros

Parašė Virmantas | 2011-02-11 19:46

Dar vienas būdas gauti motyvą:

V.Masiulis

39,150,19,42,5,36(28),27… +.

V.Masiulis

13,8,24,5,36(28),27… +.

Rodyk draugams

Alegorija apie grybavimą

Parašė Virmantas | 2011-02-10 10:45

     Šiuolaikinės šaškių kompozijos varžybos labai panašios į grybavimą. Tai liečia tiek dalyvius, tiek ir teisėjus. Dalyviai pateikia ne tik baravykų, raudonviršių, lepšių, bet ir nemažai menkaverčių, tokių kaip kazlėkų, pievagrybių, bobausių. Šių menkaverčių grybų dalis gana gausi. O ir iš tų pateiktų grybų dalį tenka išmesti, nes sukirmiję. Teisėjai tikri gurmanai, todėl bobausis niekados neaplenks baravyko. Iškyla klausimas, kam tada reikia rinkti menkaverčius grybus, jei jų vietą iš anksto žinoma. Manau, kad vienintelis tikslas - patenkinti organizatorių ego, kurie grybus matuoja kilogramais.

V.Masiulis

21,32,31,42,34,1 +.

Pamačius šią miniatiūrą, visiems kyla mintis - nors grybas ir valgomas, tačiau jo vertė yra labai menka. Taigi, ką daryti su tokiais grybais? Jei nusiųsi į konkursą - lauk vietos paskutiniųjų gretose. Jei paskelbsi internete ar spaudoje - lauk negailestingos kritikos. Taigi kurti ar nekurti tokius kazlėkus.

 Žemiau straipsnelyje panagrinėsiu, ką daryti su tokiais menkaverčiais grybais.

   Manau, kad tokios kompozicijos labai gerai tinka esant vienam kontekstui, šiuo atveju tam pačiam motyvui. Kaip pavyzdį paimsiu praėjusį kartą kurtas kompozicijas. Štai dar viena problema su šiuo motyvu:

V.Masiulis

20,8,32,38,37,18,34,4(28),27(33),43(21A),16(39),49 +. A(22),16(39B),11 +. B(28),43 +.

Tik išanalizavus visas tris problemas, galima padaryti tikslias išvadas. Galima pamatyti kiekvienos problemos privalumus ir trūkumus. Konkurse teisėjas, matydamas tik vieną iš galimų problemos variantų, vargu ar gali tinkamai įvertinti.

Kad būtų dar išsamiau, sukūriau keletą miniatiūrų su šiuo motyvu:

V.Masiulis

17,11,28,37,18,34,4(28),27(33),43(21A),16(39),49 +. A(22),16(39B),11 +. B(28),43 +.

V.Masiulis

29,18,33,34,4(28),27(33),43(21A),16(39),49 +. A(22),16(39B),11 +. B(28),43 +.

Nesunku pamatyti, kad šis motyvas galimas ir su baltųjų dama laukelyje 36. Į šį laukelį baltųjų dama gali patekti dviem būdais:

a) per juodųjų šaškę 41

V.Masiulis

7,1(50),7,21,13,36(28),27(33),43(21A),16(39),49 +. A(22),16(39B),11 +. B(28),43 +.

b) per juodųjų šaškę 31

V.Masiulis

34,40,42,1,36(28),27(33),43(21A),16(39),49 +. A(22),16(39B),11 +. B(28),43 +.

V.Masiulis

7,1,25,40,36(28),27(33),43(21A),16(39),49 +. A(22),16(39B),11 +. B(28),43 +.

Išvados.

1. Tik tas, kuris yra susipažinęs su visomis galimybėmis, sunkumais, kuriant kompoziciją, gali realiai įvertinti jos privalumus.

2. Net ir banaliausias sprendimas ar pradinis šaškių išsidėstymas turėtų būti aukštai vertinamas, jei tai vienintelis būdas užsibrėžtam tikslui pasiekti.

3. Stebėtojui, tame tarpe ir teisėjui, turi būti pateikta kuo daugiau variantų, kad jis galėtų objektyviai įvertinti kompoziciją.

4. Konkursų organizatoriams reikėtų skelbti tikslinius konkursus. Kad suteikti įvairovės, bet tuo pačiu ir objektyvumo vertinant, konkursui reikėtų pateikti nuo 2 iki 5 motyvų. Turint tam tikrą kiekį panašių kompozicijų, būtų žymiai lengviau ir objektyviau nustatyti nugalėtoją.

Rodyk draugams

Sekmadienio kompozicijos

Parašė Virmantas | 2011-02-06 12:25

V.Masiulis

24,44,13,2,4(28),27(33),43(21A),16(39),49 +. A(22),16(39B),11 +. B(28),43 +.

V.Masiulis

27,37,18,15,24,4(28),27(33),43(21A),16(39),49 +. A(22),16(39B),11 +. B(28),43 +.

Rodyk draugams

Prie kavos puodelio

Parašė Virmantas | 2011-02-03 21:11

V.Masiulis

44,15,24,4 +.

V.Masiulis

9,44,4,15(20),35 +.

Rodyk draugams