BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Nauja tvarka ar kompetencijos stoka?

Parašė Virmantas | 2010-09-30 19:17

  Kiekvienam gyvenime reikėtų padirbėti mokytoju. Turbūt tai viena iš nedaugelio profesijų, kai dirbti reikia pagal tam tikrą planą. Kažin kas dar turi ne tik pasidaręs visu metų darbo planą (dar ir kiekvienai klasei) (ilgalaikis planas), bet ir dienos planą (trumpalaikis planas). Manau tokie įgūdžiai labai praverstų šaškių kompozicijos konkursų organizatoriams.

Dar keletas minčių apie PWCE 2.

    Pasirodžius PWCE 2 preliminariems rezultatams, kilo nedidelis triukšmas dėl to, kad nėra pastabų pagal kurias buvo brokuojami etiudai arba turėjo įtakos jų įvertinimui. Po kelių dienų pasirodė ir, kaip TAVLEI išreklamavo „teisėjų kolegijos” (žiuri), pastabos. Daugelis iš džiaugsmo dėl tokio operatyvumo pradėjo ploti rankutėmis, tačiau jei atidžiau panagrinėtumėte šį dokumentą, tai pamatysite, kad jis atliktas atmestinai, nekompetentingai kaip pasaulio čempionatui. Jame pateiktos turbūt  visos pastabos, kurias teikėsi atsiųsti tiek dalyviai, tiek kompozicijos gerbėjai. Todėl tai jokiu būdu ne teisėjų kolegijos pastabos. Kas gali paneigti, kad toks visų pastabų be jokios atrankos neigiamai nepaveikė teisėjų vertinat etiudus. Aš neliesiu tos dalies, kur pateikti panašumai ar idėjiniai pirmtakai. Paanalizuosiu tik objektyvias pastabas liečiančius sprendimą, kurias nesunku patikrinti.

 1. Pirmiausia, kas krito į akis ir mane suklaidino, tai, kad  M.Lepšič forume kelių etiudų yra neteisingai pateiktos diagramos, pavyzdžiui A17, B14. Dėl to atsirado dviprasmiškų pastabų suvestinėje. Man neaišku, kodėl pastabų suvestinės sudarytojas, šiuo atveju ir koordinatorius nepadarė tam tikrų korekcijų, jau nekalbant apie klaidų ištaisymą viename iš trijų oficialių internetinių svetainių, kuriose talpinama čempionato medžiaga. Pamačius šiuos netikslumus, man kilo įtarimų ir dėl C16. Pastabose yra pateikta tik trejetas šalutinių sprendimų iš dešimties galimų. Be to pradėta analizuoti ir atskiri kompoziciniai variantai, todėl nenorėdamas patikėti, kad etiudo autorius nematė tiek šalutinių sprendimų, suabejojau, ar tik neturėtų šaškė 44 būti juodųjų dama. Deja visose trijose čempionato oficialiose svetainėse stovi paprasta šaškė. Taigi, tai gali būti autoriaus klaida, o gal ir koordinatoriaus.

2. Taip pat nesuprantamas neatidumas tikrinant etiudų sprendimus. Nors etiudus tikrino tokie specialistai, kai J.Bastiaannet, M.Lepšič, M.Cvetov ir kiti, bet buvo praleisti ne tik kai kurių etiudų kompozicinių variantų šalutiniai sprendimai, bet pasitaikė ir viso etiudo. Vėl kyla klausimas - ar tai masinis aklumas, o gal koordinatorius paprasčiausiai praleido. Kas duos garantija, kad ir toliau neliko „juodųjų skylių”. Sakysite, kad ir anksčiau pasitaikė tokių atvejų, net tapusių nugalėtojais konkursuose su šalutiniais sprendimais, bet dabar XXI amžius su tikrai geromis šaškių programomis.

3. Painiava įneša ir tokie pastabose sausi komentarai - ”nekompoziciniai variantai”. Kaip pavyzdys A03, kur parašyta, kad abu variantai nekompoziciniai (pastabos autorius vienas etiudų korifėjų L.Vitoškin), bet etiudas buvo įvertintas. Suprantu, kad tai RI problema dėl savo subtilių dviprasmybių. Kaip ir dar viena dviprasmybė, kuri buvo labai ryški PWCP 3.  Pastabose prie B43 parašyta - legalumas, dėl ko etiudas buvo išbrokuotas. Ką tai reiškia? Pozicijos legalumas lengvai įrodomas, kitas dalykas, kad tikriausiai to autorius nepadarė. PWCP 3 buvo suteikiamas autoriui šansas gauti įvertinimą, jei pozicija tikrai legali, o PWCE 2 jau ne. Nevienodi standartai, nors vadovaujamasi tomis pačiomis taisyklėmis.

 Išvados.

  1. Kad kiltų mažiau nesusipratimų, reikėtų pateikiant diagramas su prie jų nurodytu šaškių skaičiumi - atatinkamai juodųjų ir baltųjų paprastų šaškių bei damų. Tai ypač aktualu etiuduose.  Pirmiausia, tai palengvintų žiūrint į diagramą, nes dabar dėl vaizdo kokybės ar neatidumo galima suklysti, o perkeliant į svetainę būtų galima papildomai pasitikrinti.
  2. Manau, kad rimtose varžybose reikia ne tik laukti kol dalyviai ar kas nors teiksis tikrinti pozicijas, bet ir skirti teisėją-pagalbininką arba tiesiog koordinatoriui susitarti su asmeniu, kuris turi noro, laiko ir galimybių patikrinti visų konkursinių kompozicijų  sprendimus dėl šalutinių srendimų, neišsprendžiamumo bei dualių. Taip būtų sumažinta broko pastabose ir neaiškumų iki minimumo. Jei viskas vyks ir toliau pagal tokį scenarijų, gali ateiti momentas kai niekas nesiteiks pateikti pastabų, o teisėjai kaip rodo dabartinė praktika vadovaujasi atsiųsta pastaba. Jei nėra pastabos, viskas tvarkoje, nors egzistuoja ir šalutinis sprendimas.
  3. Nors RI ir buvo padaryti pakeitimai, tačiau tai toli gražu ne tie, kurie panaikintų didelę dalį neaiškumų ne tik dalyviams, bet ir teisėjams. Todėl reikia tobulinti RI.
  4. Reikėtų žymiai atsakingiau rengti pastabų suvestines. Jos tikrai turėtų būti parengtos teisėjų kolegijos, kuriose nebūtų įvairių viena kitai prieštaraujančių pastabų. Prieš tai vykusiuose konkursuose, ypač  PWCP III, tokio nekompetentingumo pateikiant pastabas nepasitaikė.

Rodyk draugams

Gerų etiudų kūrimo technologija

Parašė Virmantas | 2010-09-29 19:04

Po nedidelės pertraukos grįžtu prie kompozicijos. Didžiausią pertraukų „kaltininkę” - tuo pačiu ir geriausią mano ir žmonos 2009 metų projektą “Pagrandukas”, galite pamatyti šioje nuorodoje.

    Dažnas kompozitorius susimąsto, kaip sukurti gerą etiudą. Mano pasiūlymas - paimti kieno nors gerą etiudą ir padirbėti kompiuterine šaškių programa. Pailiustruosiu pavyzdžiu.

Internete pasirodė PWCE 2 preliminarūs rezultatai. Geriausiu A kategorijoje tapo etiudas:

A06      PWCE 2

3 Z1(24 AB)4(32 CD)14(38 E)37(31 FG)36(43)23.48+.
A (32)5 Z2 (34)40(38 H)49(42)49-21.48+.
B (283)4(38)14+.
C (34)15(30)25(32)33(37)28(42 I J)39.37+.
D (283)14(34)19.30/25+.
E (33)37(31)26 Z3 (39)48(44)39.15(29)20(34)38(39 K)49+.
F (43)19.48.26+.
G (30)23.25+.
H (37)14/23(42)37.23/14+.
I (40)45(42)37.23+.
J (35.37)41/46(40)28(45)50+.
K (40)33(45)50+.
Z1 = 4?(32 Y1 ) 2 Z4 (37.37)15(41) = .
Z2 = 4?(37)31(41)8.36(42) =.
Z3 = 36?(39)28(43)39.13(29)18(33)40(38)34(42)=.
Z4 = 3(37)10(33/34)41(39)= .
Y1 = (24?)3(32 Y2)14(38 Y3)37(31)36(43)23.48 +.
Y2 = (34)15(30)25(32)33(37)28(42)39.37+.
Y3 = (33)37(31)26(39)48(44)39.15(29)20+.

Dar 2004 metais aš dalyvavau Lietuvos čempionate su etiudu, kuris gavo 6,5 taško. Štai jis:

V.Masiulis    2004-01-06

5(283a),4(38A),37(33BCD),9(27E),36(43),28,48 +.
A(25),15(26),19(31F),194,26 +.
B(24),36(30GH),32,25 +.
C(43),14,48 +.
D(34),14 +.
E(25),28,43(26),48 +.
F(34),47(39J),5(44),20,50 +.
G(33),4(30),28,25 +.
H(34),32 +.
J(40),28(31b),37,45 +.
a(32),37(34),28 +.
b(45),50(31),42(36),37 +.

    Aišku šie du etiudai turi skirtingus sprendimus, tačiau jų idėja yra artima. Tą akivaizdžiai iliustruoja ir tai, kad abiejų etiudų VP yra praktiškai identiški užsibaigiantis tuo pačiu finalu. 2004 metais dėl patirties stokos bei netobulos šaškių programos (nebuvo geros endšpilio bazės) aš nepriėjau iki etiudo iš PWCE 2.  Jei savo etiudą bučiau kūręs dabar, tai 99 % tikimybė, kad jis būtų pastebėtas. Taip pat dėl patirties stokos savo etiude nenurodžiau ir galimus klaidinančius kompozicinius bei iliuzinio žaidimo variantus. Ties šiuo faktu norėčiau pareikšti savo pastebėjimą. Aš savo etiudą laikau idėjiniu pirmtaku ne tik dėl to, kad sukurtas 5 metais anksčiau, bet dar ir todėl, kad analizuojant visus klaidinančius (kompozicinius ir nekompozicinius variantus) galiu gauti etiudo A06 sprendimą išskyrus A ir B variantus, nes mano etiude šaškę 21 galima nuvesti į 26, kaip ir šaškę 20 į 24. Štai šis variantas Z 10-4(26),3(24),9(34),15 ir gavosi etiudo A06 fragmentas - C variantas. Jei Z 10-4(26),3(24),14(293),37 ir gavosi A06 fragmentas - E variantas. Tai dar kartą įrodo kaip svarbu yra analizuoti visus klaidinančius variantus, ypač nekompozicinius.

    Kad neliktų daugiau nepastebėtų etiudų pagal šią idėją, aišku, su naujais kompoziciniais variantais, pabandžiau, pasinaudodamas šaškių kompiuterine programa, sukurti naujus etiudus. Etiudai žymiai prastesni, tačiau VP idėja išliko:

V.Masiulis     2010-09-29

10(29AB),4(24C),14(38D),37(31EF),36(43),23,48 +.
A(31),4(36),13,47 +.
B(24),4(39),13(30),35(43),19,48,26 +.
C(38),14,42/47 +.
D(34),19,30/25 +.
E(43),19,48,26 +.
F(30),23,25 +.

V.Masiulis     2010-09-29

17(38A),3(24BC),14(239),37(31DE),36(43),28,48 +.
A(37),10(31FG),26(36),42(41),24,46 +.
B(43),13,48,26 +.
C(29),14,42/47 +.
D(43),19,48,26 +.
E(30),23,30 +.
F(42),28,48,26 +.
G(41),28,46 +.

  Kadangi etiudai skirti ne konkursui, tai klaidinančių kompozicinių variantų bei iliuzinio žaidimo variantų nepateikiau.

Rodyk draugams

Naujos kompozicijos

Parašė Virmantas | 2010-09-03 21:50

V.Masiulis 2010-09-03

21,194,3,50 +.

V.Masiulis 2010-09-03

22,14,3,25,30(38),48 +.

Rodyk draugams

Prie kavos puodelio

Parašė Virmantas | 2010-09-01 17:43

   Šį kartą prieš pateikiant naujas savo miniatiūras trumpas pastebėjimas.

Internete pasirodė CPI-INFO Nr.10. Šios informacijos autorius sudarydamas reitingų lentelę gerai susipažinęs su žinomiausiu N.Gogolio romanu „Mirusios sielos“. Neaišku kokiais motyvais vedamas CPI „Čičikovas“ sudarydamas lentelę skirtingai pateikia jau mirusius šaškių kompozitorius. Nesuprantamas aplaidumas, kai po kompozitoriaus mirties praėjo 1-2 metai, o „Čičikovas“ daro savo darbą. Tiesa, ir nurodyti jau mirę šaškių kompozitoriai yra koduojami tam tikrais simboliais. Paprastai oficialiuose dokumentuose priimta, kad prie mirusio asmens yra rašoma gimimo ir mirimo metai, todėl CPI reitingų lentelėje įdomiai atrodo prie mirusio asmens padėtas pliusas ir panaikinta šalis. Dar reikėtų pamąstyti ir etinę šios lentelės pusę, kai gyvieji varžosi su mirusiais dėl aukštesnio reitingo. Ateityje CPI nariams reikėtų pagalvoti kaip tinkamai sudaryti lentelę. Pagaliau tikslumas suteiktų visiems teisingą informaciją apie šaškių kompozitorius. Tai tokios mintys prie kavos puodelio.

V.Masiulis 2010-09-01

24,7,9,3,50 +.

V.Masiulis 2010-09-01

14,9,7,23,9,2,50 +.

Rodyk draugams